Veleposlaništvo RS Bern /Novice /
03.10.2017  

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Veleposlaništvo RS v Bernu obvešča, da je pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

Predsednik Državnega zbora RS je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

Skladno s 16.b členom ZRLI lahko kot volilci in volilke izrazite svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da dajete podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A).

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v Švici in Kneževini Lihtenštajn, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na Veleposlaništvu RS v Bernu in to samo enkrat. 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo, ki preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Veleposlaništva  na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov:

Ocvirk Jožef Ivan
P.P. 3
4208 Šenčur

Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.